Previous Page  10 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 10 / 40 Next Page
Page Background

10

Bitidningen 4 2017

Starten av kampanjen under Almedals-

veckan blev mycket intensiv med inslag

i Gomorron Sverige, Sveriges Radio och

gotländska tidningar. Coop och Konsu-

mentföreningen Stockholm höll ett väl-

besökt seminarium om pollinering med

inbjudna gäster som den brittiske ento-

mologen och författaren Dave Goulson,

Doktor Honung, bihälsoexpert Preben

Kristiansen, Jacob Lundberg från We Ef-

fect och Lotta Fabricius Kristiansen från

Svenska Bin.

Lokala biodlare anordnade tillsam-

mans med Svenska Bin en Honungsbar

och bjöd politiker, experter och media på

svensk honung med olika sort och säsong.

Ambassadörer

Tillsammans med Coop samlade Svens-

ka Bin under veckan ambassadörer som

kunde hjälpa till att sprida kampanjen:

Jordbruksminister Sven Erik Bucht, själv

före detta biodlare, Johan Ununger från

Saltå Kvarn, Helena Jonsson från LRF,

Ingela Stenson från United Minds, Filip

Fastén, Årets kock 2014, Claes Johans-

son, Lantmännen, tv-kocken Paul Svens-

son och Kristina Yngwe från Centern, för

att nämna några.

− Det har betytt mycket att Coop och

Konsumentföreningen Stockholm som

första butikskedja i Sverige satsar stort på

svensk biodling och vårt initiativ att få

Sverige att pollinera mera, säger Lotta Fa-

bricius Kristiansen, biodlare och Svenska

Bins projektledare.

Nästan tre fjärdedelar av alla livsmed-

el på butikshyllorna är beroende av att bin,

humlor och andra insekter kan göra sitt

jobb och pollinera vår mat. I dag hotas de

av ett storskaligt och ensidigt odlingsland-

skap, olika sjukdomar, parasiter, skadegö-

rare och bekämpningsmedel.

– Ju fler konsumenter som får upp

ögonen för hur viktiga våra pollinerande

insekter är för vår livsmedelsförsörjning

desto bättre. På det här viset kan Coop ge

ett fantastiskt viktigt stöd till lokala biod-

lare i hela landet. Flera butiker har hört av

sig och vill sälja honungen från Coop-ku-

porna så det skapar också ökad efterfrågan

på lokal honung. Man kan ju se det här

som en form av andelskupa, med Coops

kunder som ägare, menar Lotta Fabricius

Kristiansen.

Under veckan i Visby samarbetade

Svenska Bin med de lokala biodlarna i

Gotlands biodlardistrikt, bland andra

Anita Thomsson och Gösta Cedergren

som generöst bidrog med att ta fram loka-

la honungssorter, honungsramar och vis-

ningsbin till de olika mediaevenemangen.

I Visby bjöds det till mjödmingel vid

bipaviljongen på Nygårds herrgård där

Svenska Bin hade sitt högkvarter. Efter-

som byggnaden är unik i sitt slag var det

många biodlare som tog tillfället i akt att

inspektera den runda paviljongen från

1700-talet som numera inte huserar bin

utan hyrs ut till mänskliga gäster.

Efter Almedalen donerades de för-

sta två Coop-kuporna till Gotlands

biodlarförening som nu i sommar kom-

mer att skörda den allra första honungen

från satsningen. Under hösten hakade

andra föreningar på #bevarasurret och

höll insamlingar, till exempel Enköpings

biodlarförening som ordnade ett event ut-

anför sin lokala Coop-butik och berättade

för kunderna om biodling, svensk honung

och samarbetet med Coop.

Svenska Bin deltog också på Coops

familjedag på Skansen i Stockholm med

honung, bin samt biodlaren Maj Öst-

berg Rundquist och kommunikatören

Ulla Tillgren.

Intresset för Coop-kuporna bland

biodlarföreningarna runt om i landet är

stort, och möjligheterna till lokala aktivi-

teter som lyfter bin, honung och polline-

ring är många.

Bi Happy

Samarbetet med Konsumentföreningen

Stockholm fortsätter i maj med seminariet

Bi Happy dit Coops och Konsumentför-

eningens medlemmar bjuds in. Där ska

pratas bin, pollinering, odling av bivän-

liga växter och matlagning med honung.

Svenska Bin anordnar en Honungsbar

med smaker från hela Mälardalen.

Konsumentföreningen Stockholm

har med hjälp av Svenska Bin tagit fram

”Bi Happy – en lägesrapport om våra bin”.

Rapporten finns att ladda ner på

www.konsumentforeningenstockholm.se

,

sök på pollinering.

Läs mer om Svenska Bins kampanjer

www.svenskabin.se

och

www.facebook

.

com/svenskabin.

Ta kontakt med ert lokala Coop och

planera in en aktivitetsdag där ni

tillsammans kan lyfta bin och bi-

odling och marknadsföra kampan-

jen #bevarasurret.

Anmäl er aktivitet till Svenska Bin

genom att kontakta: 

maj@svenskabin.se

eller på

telefon 070 854 05 18. 

Svenska Bin guidar med goda råd

om hur arrangemanget kan genom-

föras och hänvisa till material som

finns för marknadsföring. Svenska

Bin kan då även att lyfta er aktivitet

som en nyhet i sociala medier.

Samarbete mellan Svenska Bin och

ANNA LIND LEWIN/ SVENSKA BIN

Under Almedalsveckan 2016 lanserades ett viktigt projekt för

att gynna alla våra pollinerande insekter. Med uppropet

#bevarasurret startade Coop och Svenska Bin en insamling där

Coops medlemmar konkret kan stötta svensk biodling genom

att växla in sina medlemspoäng och bidra till fler bisamhällen

runt om i landet. Tolv stycken bikupor hann det bli under

första insamlingsperioden och när insamlingen startar igen

under april så öppnas nya chanser för Coops kunder att bidra

till surret.

Vill er biodlarförening

bli värd för Coop-bin?

Team Svenska Bin: Lotta Fabricius Kristi-

ansen, Ulla Tillgren och Anna Lind Lewin.

Vill du också bli medlem i Svenska Bin?

Kontakta Lotta Fabricius Kristiansen på

lotta@svenskabin.se