Previous Page  14 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 14 / 40 Next Page
Page Background

14

Bitidningen 4 2017

2

Sveriges Biodlares Riksförbund,

Skänninge 2017

Layout:

Erik Österlund/Anna Ahnér

Bilder:

Catherine Engman, Bengt Esplund, Bo Lundberg, Bengt Nyrén och Erik Österlund

Tryck:

Lenanders Grafiska, Kalmar

Innehållsförteckning Bihusesyn

Utgåva 12

INLEDNING

Uppgifter om verksamheten.......................................4

Biodlaren producerar ett livsmedel .............................4

Primärproduktion ......................................................4

Vad är Bihusesyn? ......................................................5

Hur genomförs Bihusesynen?.....................................5

EGENTILLSYN - BIHUSESYN

1. Miljö- och hälsoskyddslagstiftning ........................6

2. Arbetsmiljölagstiftning ..........................................6

3. Livsmedelslagstiftning ...........................................7

4. Bisjukdomslagstiftning...........................................8

FAKTADEL

1. Miljö- och hälsoskyddslagstiftning ........................9

2. Arbetsmiljölagstiftning ..........................................9

3. Livsmedelslagstiftning .........................................10

4. Bisjukdomslagstiftning ........................................12

BILAGOR

Honung ..................................................................13

Lista över lagar, förordningar,

Föreskrifter och allmänna råd

som Bihusesynen hänvisar till...................................14