Previous Page  17 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 17 / 40 Next Page
Page Background

17

Bitidningen 4 2017

5

Egentillsyn – Bihusesyn

1 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Förvaring och hantering av kemiska produkter

God hantering av kemiska och hälsofarliga produkter är en förutsättning för en säker produktion. Dokumentation

gör det möjligt att utvärdera resultat samt nödvändigt för att kunna spåra och felsöka om det uppstår kvalitetsproblem

i produktionen.

UPPFYLLS REGELN?

KONTROLLPUNKT

KOMMENTAR OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG JA NEJ EJ REL

1.1 Biodlare ska ha kunskap om de

säkerhetsföreskrifter samt farlighets-

märkning som finns angivet på

etiketten för de kemiska produkter

som används.

1.2 Utgångna eller ej förbrukade kemiska

produkter/läkemedel ska lämnas till

kommunens miljöstation/apotek som

miljöfarligt avfall.

1.3 Kemiska produkter/läkemedel ska

förvaras avskilt från livsmedel,

obehöriga och barn.

1.4 Kemiska produkter/läkemedel ska

förvaras i originalförpackning eller i

annan förpackning märkt enligt

originalförpackningen.

1.5 Endast godkända läkemedel och

tillåtna kemiska ämnen får användas.

1.6 Om läkemedel används för bekämp-

ning av varroa ska användning ske

enligt anvisningarna och enligt de

regler som gäller för preparatet.

2 PRODUCENTANSVAR

Den som producerar/levererar varor med förpackningsmaterial ska även ta ansvar för återvinning av avfall.

UPPFYLLS REGELN?

KONTROLLPUNKT

KOMMENTAR OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG JA NEJ EJ REL

2.1 Om varor packas i konsument-

förpackning skall företaget vara

anslutet till återvinningssystem.