Previous Page  18 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 18 / 40 Next Page
Page Background

6

3 ARBETSMILJÖ

Skyddsutrustning och personlig säkerhet

Ett förebyggande arbete minskar risken för och omfattningen av olyckor, både materiella och personskador.

UPPFYLLS REGELN?

KONTROLLPUNKT

KOMMENTAR OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG JA NEJ EJ REL

3.1 Vid riskfyllda arbetsmoment ska

personlig skyddsutrustning

användas enligt anvisningar för

de kemiska produkter som brukas

i odlingen.

4 LIVSMEDELSSÄKERHET

Sammansättning och produktsäkerhet

En god hygien vid hantering samt korrekt märkning och dokumentation bidrar till en hög livsmedelssäkerhet.

UPPFYLLS REGELN?

KONTROLLPUNKT

KOMMENTAR OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG JA NEJ EJ REL

4.1 Den honung som säljs ska

kontrolleras/bedömas och uppfylla

kvalitetskraven gällande smak,

vattenhalt, arom, renhet och jäsning.

4.2 Biodlingen ska vara anmäld som

primärproduktion till Länsstyrelsen

(anmälningsblankett finns bland

annat på Livsmedelsverkets

hemsida).

5 MATERIAL, UTRUSTNING OCH LOKAL

Rätt material och utrustning ger goda förutsättningar för en livsmedelshygienisk honungshantering.

UPPFYLLS REGELN?

KONTROLLPUNKT

KOMMENTAR OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG JA NEJ EJ REL

5.1 Honungen ska hanteras och

förpackas i emballage avsett för

livsmedel.

5.2 Arbetsredskap och utrustning ska

hållas rent och i gott skick.

5.3 Honungsemballaget ska förvaras

och hanteras så att det hålls rent.

5.4 Utrymmet för avtäckning/slungning

och tappning ska vara anpassat för

verksamheten.

5.5 Utrymmet för avtäckning/slungning

och tappning ska städas och

rengöras regelbundet.

5.6 Vid honungshanteringen ska

anpassade skyddskläder användas.