Previous Page  19 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 19 / 40 Next Page
Page Background

7

6 MÄRKNING

Konsumenten ska ges information om innehåll och ursprung på ett tydligt sätt.

UPPFYLLS REGELN?

KONTROLLPUNKT

KOMMENTAR OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG JA NEJ EJ REL

6.1 Honungsförpackningar ska saluföras

och märkas enligt gällande

regler.

7 SPÅRBARHET

Korrekt märkning av och dokumentation för produkter är avgörande redskap för spårbarheten och gör det möjligt att spåra

och återkalla produkter som inte är säkra.

UPPFYLLS REGELN?

KONTROLLPUNKT

KOMMENTAR OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG JA NEJ EJ REL

7.1 Vid inköp av honung från andra

företag eller personer för vidare-

försäljning ska biodlaren (vid varje

tillfälle) kunna uppge varifrån

honungen är köpt.

7.2 Biodlare som hanterar honung

från andra producenter och/eller

bereder, smaksätter eller på annat

sätt förädlar honung ska registrera

sin verksamhet hos den kommunala

kontrollmyndigheten.

7.3 Vid försäljning av honung till

grossist, detaljhandel eller annan

biodlare ska biodlaren (vid varje

tillfälle) kunna uppge vilket företag

som köpt honungen.

7.4 Det ska finnas en återkallelseplan*

för honungen så att produkten kan

återkallas vid behov (t.ex. om konta-

minering upptäcks efter leverans).

* Dokumentationsförslag se

www.biodlarna.se