Previous Page  20 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 20 / 40 Next Page
Page Background

8

8 BISJUKDOMSLAGEN, ANMÄLAN OCH SMITTFÖRKLARING

Rätt kunskap och kompetens säkerställer att behandling vid smitta och sjukdom utförs korrekt.

UPPFYLLS REGELN?

KONTROLLPUNKT

KOMMENTAR OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG JA NEJ EJ REL

8.1 Det ska finnas tillstånd för flyttning av

bin eller biodlingsmaterial över

församlingsgränsen enligt Jordbruks-

verkets föreskrift. SJVFS 2002:46.

8.2 Vid misstanke om anmälningspliktiga

angrepp på bisamhällen ska detta

anmälas till bitillsynsman eller

Länsstyrelsen.

8.3 Bitillsynsmannen ska ges den hjälp

som behövs vid undersökning av

bisamhället/bigården.

8.4 Det ska finnas tillstånd vid import/

införsel och export/utförsel av

levande vuxna bin, larver, puppor,

sperma, ägg och biodlingsmaterial.

9 BEHANDLINGSÅTGÄRDER

UPPFYLLS REGELN?

KONTROLLPUNKT

KOMMENTAR OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG JA NEJ EJ REL

9.1 Angivna åtgärder ska följas vid

behandling av sjukdom /kvalster.

Se också pkt 8.2.

9.2 Reglerna om förintade bisamhällen

ska följas.

10 SÄKER FÖRVARING

Korrekt förvaring förhindrar och förebygger röveri och smittspridning.

UPPFYLLS REGELN?

KONTROLLPUNKT

KOMMENTAR OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG JA NEJ EJ REL

10.1 Outnyttjade bibostäder, bivax, övrigt

bimaterial och avfall från honung

ska förvaras på ett säkert sätt.