Previous Page  21 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 21 / 40 Next Page
Page Background

9

Anteckningar

11 UPPSTÄLLNING

En genomtänkt och dokumenterad placering av bikuporna ger goda förutsättningar för en säker biodling.

UPPFYLLS REGELN?

KONTROLLPUNKT

KOMMENTAR OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG JA NEJ EJ REL

11.1 Biinnehav och placering av kupor

ska vara anmälda till Länsstyrelsen.

11.2 Markägare och grannar ska vara

informerade om placering av kupor

och utbigårdar ska vara märkta

med biägarens kontaktuppgifter.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................