Previous Page  3 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 3 / 40 Next Page
Page Background

3

Bitidningen 4 2017

Styrelsen har ordet

Marita Delvert

Ordförande förbundsstyrelsen

marita.delvert

@biodlarna.se

Allt har ett slut – även min tid som ordförande

N

u är det dags

att lämna över stafettpinnen.

Jag fick fem roliga, utmanande och intensiva år.

Första mötet med biodlare var i Enköpingsföreningen 2007. Ett möte som visade sig

bli helt avgörande för mig som biodlare. Tack till er som fanns till hands, tröstade

och peppade och som gav mig förtroendet att få pröva på ordföranderollen i föreningen! Man kan

inte nog värdera arbetet i våra föreningar.

Jämställdheten vid denna tid inom förbundet var inget att skryta med. Biodlarkvinnor vitt-

nade om svårigheter att synas och bli bemötta som biodlare. Det kvinnliga nätverket hade precis

dragit igång och jag blev engagerad. Glädjande nog har olika insatser lönat sig. I dag är en dryg

tredjedel kvinnor. Jämställdhet handlar dock inte enbart om antal utan om samma möjligheter

och skyldigheter. Språket är viktigt. Biodlaren – han – känns fortfarande självklart. Eller som i en

förening – vi har svårt att hitta sekreterare, vi har ju så få kvinnor hos oss. Vi har en bit kvar.

Jag funderar över höjdpunkter

och lågmärken under mina år som förbundsordförande. Svårast

var nog starten 2012, jag ny ordförande och sju nya i styrelsen – och dessutom mitt i försäljningen

av Honungsförädlingen. Tusentals aktier var på rymmen och måste hittas för att affären skulle gå i

hamn. Det blev många telefonsamtal till biodlare över hela landet.

En höjdpunkt var skapandet av en mötesplats – Biodlarnas Hus i Skänninge. Inspirerande var

också ansökan för Apimondia 2017. En vågad satsning med konstruktivt samarbete som avsluta-

des i tårar i Kiev. Ändå –

nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen, som är mödan

värd

(Karin Boije).

Jag har haft förmånen att få jobba i en utmanande och kompetent styrelse och personalgrupp.

Högt i tak har det varit och personliga olikheter har berikat och försvårat debatten. Medlems-

nyttan, nytänkandet och öppenheten har tillsammans med en tillåtande attityd varit värdeord.

Under åren har samverkan med Biodlingsföretagarna, SLU, Jordbruksverket med flera varit

självklart, det har gagnat biodlar-Sverige. Kongressen Beecome blev en manifestation av vad som

kan åstadkommas med samarbete över gränser.

Tack för ert förtroende och tack för alla goda samtal!

Allt har ett slut och det har också denna krönika!

Sist – du som kliver på ordföranderollen: Fortsätt bygga öppenhet, öka kontakterna med

medlemmar, utmana och stötta förtroendevalda och anställda, samarbeta över gränser och sist men

inte minst – ha roligt!

Redaktion:

Gårdsjögatan 1 D, 69632 Askersund

Redaktör:

Anna Ahnér

Telefon:

0142-482006

E-post:

anna.ahner@biodlarna.se

Bitidningen utges i 12 nummer årligen varav två

nr är dubbelnummer. Tidningen utkommer strax

före aktuell månad.

Material- och annonsinformation:

Sid 39.

Manusstopp

den första i månaden, knappt en

månad före utgivningsdagen.

Tryck:

Lenanders Grafiska.

Trycks på miljövänligt papper.

ISSN 0006-3886

Förbundsexpedition:

Borgmästaregatan 26, 59634 Skänninge.

Telefon:

se telefonlista på sidan 39.

Bankgiro:

512-7113 (medlemsavgifter)

Bankgiro:

413-6149 (övriga betalningar)

Plusgiro:

8685-0

E-post:

sbr@biodlarna.se

Adressändringar meddelas till

förbundsexpeditionen, 0142-482000.

Öppet:

Mån-tors 08.00-16.00. Fre 08.00-14.00

Webbplats:

www.biodlarna.se

Aktuella nr kan läsas via hemsidan.

Äldre BT kan laddas ner från hemsidan.

Årgång 116

Är det något nummer av Bitidningen du inte fått? Kontakta SBR:s expedition, 0142-482000,

sbr@biodlarna.se

Ansvarig utgivare:

Förbundsordförande Marita Delvert,

Grevgatan 35, 11453 Stockholm.

Telefon: 0736-737428.

Epost:

marita.delvert@biodlarna.se

Sveriges Biodlares Riksförbund är en

politiskt, religiöst och etniskt obunden ideell

organisation, som bygger på principen om

frivilligt, individuellt medlemskap. SBR ska

arbeta för att utveckla svensk biodling som

näring och meningsfull fritidssysselsättning,

sprida kunskap om biodling, honungens

egenskaper och pollineringens betydelse.