Previous Page  4 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 4 / 40 Next Page
Page Background

4

Bitidningen 4 2017

Nästa nummer (5 – maj-numret)

utkommer i slutet av april.

MANUSSTOPP

: 1 april.

Numret därpå (6-17) i slutet av maj.

Manusstopp: 1 maj.

Manusstopp :

Nr 1-1 dec, nr 2-1 jan, nr 3-1 feb, nr 4-1 mars, nr 5-1 apr,

nr 6-1 maj, nr 7/8-1 juni, nr 9- 1 aug, nr 10-1 sep, nr 11/12-1 okt

APRIL 2017

I detta nummer

Omslagsbilden:

13

Foto: Anna Ahnér

Återkoppling om vax

5

I bigården

6

Svenska bin

10

Bihusesyn

13

Brev till redaktionen

29

VSH-projektet

30

Biodlingskonferens i Nyköping

32

Skolprojekt

33

Bihälsa

34

Vi minns

36

Almanackan

37

Marknaden

38

Kontakt

39

Bibutiken

40

Pricken över i:et på omslaget påminner

om att drottningen märks gul i år.

30

Läs Bitidningen även på internet!

Via hemsidan –

www.biodlarna.se

10