Previous Page  5 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 5 / 40 Next Page
Page Background

5

Bitidningen 4 2017

Bi-jakten

nobelmuseum.se forskarhjalpen.se

Forskarhjälpen söker intresserade Biodlare

I Forskarhjälpen får högstadieelever och deras lärare delta i ett riktigt forskningsprojekt.

Man kan säga att de blir forskarnas förlängda armar ute på fältet, genom att samla in och undersöka material

i närområdet. Forskarhjälpen koordineras från Nobelmuseet och ett forskningsprojekt per år genomförs.

I årets upplaga av Forskarhjälpen,

Bi-jakten

, behöver forskarna

Alejandra Vásquez och Tobias Olofsson vid avdelningen för

medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet hjälp att under-

söka binas mjölksyrabakterier. I projektet får eleverna lära sig

mer om forskning, om binas roll i vår miljö, att dissekera bin

samt att odla bakterier. Projektet behöver nu kontakt med så

många intresserade biodlare sommöjligt som invintrar sina bin

på antingen bordssocker eller honung och som tycker det skulle

vara spännande att delta i projektet. Och kanske har du som

biodlare ett barn som går i högstadiet och vars skola vill delta.

…Genom att vara med i forskningsprojektet får eleverna mer

kunskap om hur bina lever och vilken avgörande roll de spelar

i vår natur. Som biodlare får du en möjlighet att testa vilken

eˆekt binas egna mjölksyrabakterier har för binas hälsa.

…Bi-jakten pågår maj–december Š‹ŒŽ och ca ‘‹ klasser kan

vara med. Dessa klasser kommer att kontakta biodlare på de

orter där medverkande skolor finns. Urvalet av medverkande

skolor sker först, men om du är intresserad som biodlare att

delta så tar vi gärna emot en intresseanmälan och kontaktar dig

sedan om det finns en deltagande skola i närheten.

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR APRIL.

För mer information och anmälan av klass/skola se:

forskarhjalpen.se

För intresseanmälan som biodlare, maila till:

forskarhjalpen@nobelmuseum.se

Eller ring Anna Johanna Lindqvist Forsberg på ‹Ž‹š-Œ› š‘ œœ.

Valberedningens

förslag till ny styrelse

Vid Riksförbundsmötet 22-23 april

ska en förbundsstyrelse väljas.

Valberedningen presenterar här

sitt förslag:

Ordförande nyval

Monica Selling

Ledamöter omval

Ingmar Wahlström

Lars Hellander

Hanne Uddling

Ledamöter nyval

Bo Malmsten

Leo De Geer

Pierre Atterling

Björn Dahlbäck

Gerd Holmboe

Revisorer omval

Åke Fredriksson

Conny Persson

Revisor suppl. omval

Jörgen Kragh

Revisor suppl. nyval

Martin Tellström

Jag heter Karina Karlsson

och

är nu anställd på 50% för att be-

svara biodlingsfrågor och frågor

runt omkring detta. Om det är

rena bihälsofrågor som du vill

ha svar på kontaktar du lämpli-

Bihälsokommittén hade

i januarinumret ett litet

upprop där vi bad läsare att

höra av sig om de hade upp-

levt synliga problem med

vaxet i bikuporna till exempel

kakfall eller förgiftning av

bilarver.

Alltså sådana problem som ett antal

tyska biodlare har varit med om. Vi har

fått in två reaktioner på vår fråga, men vi

har även resonerat om sådana problem på

ett årsmöte i ett biodlardistrikt. Ingen har

framfört att problem av ovan beskrivet slag

förekommer i Sverige numera.

Våra vanligaste biodlingsmetoder

innebär att vi återanvänder bivax och att

det oftast cirkulerar mellan biodlare och

vaxrenserier. Det blir då ett kollektivt an-

svar för oss alla att verka för att vaxet är

rent och inte kontaminerat av olika främ-

mande ämnen.

Så som en insändarskribent påpe-

kar finns det ett antal frågor eller möjliga

problem med bivax. Av de diskussioner

som pågår när biodlare träffas kan man

dra slutsatsen att behovet av olika åtgär-

der växer. Till exempel samtal och sam-

arbete mellan biodlarorganisationer och

vaxfabrikanter, någon form av utredning

som kan ge svar på: Varför är det vaxbrist

just nu? Skulle man kunna licensiera vax-

renserier? Vilken myndighet har tillsyns-

ansvaret? Kan vi skapa branschriktlinjer?

Etcetera.

Bihälsokommittén gm Sture Käll

Vaxutredning föreslås

gen i första hand bihälsokonsulent

Preben Kristiansen. Välkommen att

ringa eller maila mig.

0142 - 48 20 04

0142 - 48 20 00 (växel)

karina.karlsson@biodlarna.se