Previous Page  8 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 8 / 40 Next Page
Page Background

8

Bitidningen 4 2017

Vad som händer i bigården under april

Efter rensningsflygningen

brukar bina åter bilda klunga

om vädret är kyligt. Det är

stora temperaturskillnader

mellan dag och natt, ofta

minusgrader nattetid. Visser-

ligen flyger några bin ut och

kollar vädret då och då, men

någon aktivitet att tala om

blir det inte förrän vintergäck

och krokus slår ut.

Mitt i månaden blommar sälgen, som ger

det första rikliga inflödet av både pollen

och nektar vilket sätter fart på yngelsätt-

ningen. Bina behöver också mycket vatten

till yngeluppfödning och klimatreglering.

Finns inget naturligt vattendrag i närhe-

ten är det klokt att fixa till en vattenan-

ordning, ju tidigare dess bättre. Mina bin

hämtar vatten ur trädgårdsdammen cirka

30 meter från bigården och när bina lärt

sig hitta dit, brukar de fortsätta. Bina kan

ju använda sin energi till nyttigare saker

än att behöva hämta vatten kilometervis

från bigården. Var även vaksam på fo-

deråtgången och låt inte binas förråd bli

för små. Fodret går åt väldigt fort nu när

yngel ska produceras. Vid behov går det

bra att fodra med tunnare honungs eller

sockerlösning nu när bina är i verksamhet.

Årets första undersökning

En solig lugn dag i mitten på april, med

över 10 grader varmt i skuggan, brukar

jag öppna bikuporna för att få årets för-

sta information om förhållandet hos bina.

När ett bisamhälle ska öppnas är det

bra att tänka till lite extra. Under tidig

vår ska inte kupan vara öppen längre än

nödvändigt. För att inte störa bina mer

än nödvändigt är det en fördel att veta

vad som ska göras och vad som behövs

för detta. Täckskivor som är rena från vax

och propolis, utbyggda ramar och mellan-

väggar är bra att ha till hands. Kupkniv,

borste och rökpust ska också vara lätt till-

gängliga. En hink vatten bör alltid finnas

med för att kunna skölja av händer och

verktyg mellan varje samhälle som ska in-

spekteras. Tidigt på våren är de flesta bin

lugna och samarbetsvilliga. De går lätt

att mota bort med några tryck ljummet

vatten från en blomspruta, men jag har

alltid rökpusten tänd vid jobb med bina.

Skyddsutrustning i form av overall eller

jacka med slöja samt handskar kan vara

lämplig klädsel.

Foderkontroll

Det som behöver kollas upp så tidigt som

möjligt är att det finns foder i kupan så

att det räcker tills drag på nektar utifrån

börjar. Har bina invintrats så att de kan

använda sin egen isolering i vinterklungan

på rätt sätt så förbrukas inte mycket foder

under själva vintern. Men under senare

delen av mars samt april och in i maj,

när bina ska värma yngel, behövs mycket

bränsle i form av sockerfoder eller honung.

Det bör aldrig finnas mindre än 2-3 kilo

foder i kupan.

Fungerande drottning

Att det finns en fungerande drottning är

också viktigt att konstatera. Hur mycket

yngel det finns och att drottningen har

plats för sin verksamhet. Ett par pustar rök

i flustret, någon minut innan kupan öpp-

nas, är inte fel. Röken gör att bina mättar

sig, de blir lugna och lätta att hantera. I

mina kupor sitter de mesta bina i den övre

lådan nu i april. Det första blir att lyfta

denna åt sidan på en tillfällig botten utan

att öppna den. Eftersom jag inte har mer

än högst 8 ramar i varje låda under vin-

tern, finns det gott om plats att sära på ra-

marna sedan den flyttbara luckan bakom

tagits bort. I denna avläggare som nu ska

undersökas är det bara 6 ramar i varje låda.

Utbyte av ramar

De ramar som nu finns i undre lådan var

yngelramar förra sommaren och vinter-

klungan har suttit på dessa under större

delen av vintern. Något foder finns inte

här nere, så alla utom någon fin pollen-

ram byts ut mot fina utbyggda. Antalet

ramar i lådan utökas redan nu med en

till. Om vintern varit väldigt varm kan

drottningen ha börjat sin äggläggning här

nere på grund av mycket foder kvar i övre

lådan. Då får vaxbytet ske genom yngel-

uppflyttning längre fram på våren eller

försommaren.

Den övre lådan lyfts tillbaka på sin

plats. Täckskivorna avlägsnas försiktigt

och avdelningsväggen bakom ramarna

dras bakåt. Ramarna längst bak säras lite

och man ser lätt om foder finns kvar utan

att lyfta upp dem. Hälften av ramarna dras

bakåt, finns yngel så syns även detta utan

att lyfta ramen. Här kompletteras med

en ny utbyggd ram så antalet blir samma

i båda lådorna. Denna placeras i anslut-

ning till befintliga yngelramar och foder-

ramarna sätts i ytterkanterna. I detta tidiga

skede letar jag inte efter drottningen, finns

yngel så är även hon där. Nya rena täck-

skivor och yttertak läggs på och inspektio-

nen är avslutad. Samhällets status noteras

i anteckningsboken inför nästa inspektion

som utförs efter cirka två veckor. Då finns

säkert yngel även i undre lådan och båda

lådorna kommer att fyllas med utbyggda

kakor och mellanväggar för utbyggnad.

På samma sätt avverkas alla samhäl-

len i bigården.

Ett bisamhälle som inte drar in pollen

Våren är en besvärlig tid för bina

Lingonspann perfekt för stöd eller driv-

fodring.