Previous Page  11 / 92 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 11 / 92 Next Page
Page Background

Äldre i Centrum 4/2018

11

NYTT & NOTERAT

För mer information se

www.med.lu.se/om_fakulteten/jobba_hos_oss

MEDICINSKA FAKULTETEN LEDIGFÖRKLARAR HÄRMED FÖLJANDE ANSTÄLLNING

Professor i omvårdnad

INRIKTNING ÄLDRE

Refnr: PA 2018/884

Sista ansökningsdag 2018-12-02

minska oro och nedstämdhet. Musiken kan

också bidra till att stimulera till ökad aktivitet,

beroende på vilket sammanhanget är.

Kursen Omvårdnad och bemötande med

konstnärliga verktyg är en avgiftsbelagd upp-

dragsutbildning som går tre terminer vid SMI

och ger 7,5 högskolepoäng.

LENA FIEBER

Läs om hur musik används i äldreomsorgen i nr 2/16.

Musik underlättar för både boende och personal.