Previous Page  4 / 92 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 4 / 92 Next Page
Page Background

Äldre i Centrum 4/2018

4

INNEHÅLL

Äldre i Centrum

Tidskrift för forskning

om äldre och åldrande

Årgång

32

ISSN

 1653-3585

Upplaga

5 000 ex

Adress

Sveavägen 155, 113 46 Stockholm

Tfn: 08-690 58 00, Fax: 08-690 68 89

info@aldreicentrum.se www.aldreicentrum.se

lösenord:

psykhälsa

Ägare

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Medfinansiärer

ARC Aging research center,

Forte – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och

välfärd, Svenskt demenscentrum

I samarbete med

AgeCap Centrum för åldrande och

hälsa samt Nationellt kompetenscentrumanhöriga

Medlemmar

i Sveriges gerontologiska sällskap

och

Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och

demensvård

får tidningen sommedlemsförmån

06

Inledare

3

Sätt ljus påmörkret

6 Nytt & noterat

om äldre och åldrande

16 Äldrecentrum

I praktiken

18

Kunskapslyft i kommunerna

23

Privat utförare: ”Inte lätt samarbeta

med forskningen”

TEMA

24

Psykisk (o)hälsa

26

Depression och ångest har ökat

32

Existentiella samtal – ett sätt att främja

psykisk hälsa

36

Kostens roll för välmåendet

40

Förhöjd sjuklighet hos äldremed lindrig

depressivitet

44

Ensamhet en riskfaktor

50

Hög läkemedelsanvändning hos äldre

med psykisk ohälsa

56

Hemmet betyder mer efter pensionering

60 ARC Aging research center

62 AgeCap Centrum för åldrande och hälsa

Forskaren i fokus

64

En tankspridd typ

Avhandlat

68

Dammsugningen kan vänta

71

Nya avhandlingar

73

Hur gick det sen...

06

12

18

#4/2018