Previous Page  5 / 92 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 5 / 92 Next Page
Page Background

INNEHÅLL

Äldre i Centrum 4/2018

5

Redaktion

 Jonas Nilsson, chefredaktör & ansv utg,

08-690 58 84; Lena Fieber, redaktör, 08-690 58 14

E-post:

fornamn.efternamn@aldreicentrum.se

Grafisk form

Losita design/Elinor Ek och redak­

tionen

Layout

Jonas Nilsson

Omslag

Pixabay

Tryck

Lenanders Grafiska AB, Kalmar 2018

Annonser

Bengtsson & SundströmMedia,

08-10 39 20,

efva.bengtsson@bs-media.se

Prenumeration

275 kr/år (fyra nummer)

Pensionärer och studenter: 150 kr/år

Kontakta Titeldata: 0770-457 138 eller gå in på

www.aldreicentrum.prenservice.se/minasidor

Nästa nummer

kommer ut i mars 2019

Spotlight

74

Från fattigvårdslag till värdighetsgaranti:

nu fyller äldreomsorgen 100 år

78 Svenskt demenscentrum

80 Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Krönika

82

Merete Mazzarella:

Avveckling är lika

naturlig somutveckling

Lästips

84

Ett system i blåsväder

89

Redaktionen tipsar

64

24

84