Previous Page  6 / 92 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 6 / 92 Next Page
Page Background

Äldre i Centrum 4/2018

6

NYTT & NOTERAT

Användningen av VR-glasögon höjer välmåendet och

väcker minnen hos sköra äldre.

VR-tekniken, som gör det möjligt att få uppleva en virtuell

verklighet via 3D-filmer, har börjat användas även inom

äldreomsorgen.

Nitton personer från dagverksamheter i Södertälje som

VR-glasögonger

ökat välmående

Vård- och omsorgskoncernen Aleris har utrustat sina egenregi-

boenden med VR-glasögon så att de boende bland annat kan få

uppleva skogspromenader, en tur på sjön eller skidåkning.

Foto:

Tomas Holm

Sjunkande nöjdhet i hemtjänsten

Omkring åtta av tio är ganska eller mycket nöjdamed sin

äldreomsorg, men framför allt inomhemtjänsten har de po-

sitiva svarenminskat något visar Socialstyrelsens senaste

enkätundersökning

Vad tycker de äldre omäldreomsorgen

.

56 procent av allamed hemtjänst eller äldreboende har

svarat, själva eller med hjälp av någon annan.

Inom hemtjänsten syns en försämring i svaren på

nästan alla frågor. Värst är det på frågan om personalen

brukar meddela tillfälliga förändringar i förväg.

Test av läkemedel

mot alzheimer

Ett svenskt läkemedel mot

alzheimer som har tagits fram

vid Uppsala universitet uppvisar

positiva effekter på kognition och

biomarkörer i en internationell

studie med drygt 800 patienter i

tidigt stadium. Det handlar om en

antikropp, sommotverkar plack-

bildningen från alzheimerprotei-

net betaamyloid. Efter ett halvår

syntes minskad försämring, efter

ett och ett halvt år en trettio

procentig minskad försämring

jämfört med kontrollgruppen.

Promenader kan

mildra stroke

Att gå en halvtimme omdagen

sänker risken för att få en allvarlig

stroke, visar en studie vid Sahl-

grenska akademin i Göteborg.

Studien omfattar 925 patienter, i

genomsnitt 73 år, somvårdades

för stroke 2014–2016. Stroken

var mildare hos dem somuppgav

att de hademotionerat lätt eller

måttligt, alltifrån promenader fyra

timmar eller mer i veckan till löp-

ning, simning eller liknande två–tre

timmar i veckan. En svaghet med

studien är att deltagarna själva

rapporterade sinamotionsvanor.

83%

av dem som inte använder internet

är över 65 år, enligt undersökningen

Svenskarna och internet 2018 från den

oberoende organisationen Internet­

stiftelsen.