Previous Page  7 / 92 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 7 / 92 Next Page
Page Background

Äldre i Centrum 4/2018

7

NYTT & NOTERAT

Ny diagnosmetod

vid alzheimer

Forskare har tagit fram en metod

för hjärnavbildning som visar

spridningen av det ena av två

kända proteiner som förekommer

vid alzheimer, tau. Det är när tau

börjar sprida sig som nervcellerna

dör och man märker de första

tecknen. Om en person med

minnessvårigheter visar sig ha

mycket tau i hjärnan är det med

stor sannolikhet alzheimer. Om

bara några år kan metoden finnas

i klinisk användning, tror profes-

sorn i neurologi Oskar Hansson.

”Synliggör kvinnor

med kotfraktur”

Bensköra kvinnor med smärt-

samma kotkompressioner lider

i det tysta och får inte den hjälp

de behöver, enligt ny forskning

vid Göteborgs universitet. Den

långvariga ryggsmärtan sänker

livskvaliteten, och intervjuer med

några av kvinnorna ger en mörk

bild av ett liv i ständig rädsla och

oro. Vården måste fånga upp de

här kvinnorna på ett bättre sätt

och ta deras smärtupplevelser

på allvar, säger nydisputerade

forskaren och distriktssköterskan

Hilda Svensson.

Foto:

Kennet Ruona

fick pröva VR-glasögon deltog i en examens-

studie i medicinsk teknik vid Kungliga tekniska

högskolan i Stockholm. Resultatet visar att

deltagarnas subjektiva välmående delvis blev

bättre och att de njöt av att

få sjunka in i en annan

värld. Positivt var

också de minnen

som därigenom

väcktes.

VR-tekni-

ken har tidigare

undersökts brett i

studier av varieran-

de kvalitet. Många

studier pekar på

fördelarna, men bieffekter

som huvudvärk och yrsel syns också. Enligt

författaren Safia Tahar Aissa behöver nu stu-

dier göras på hela grupper av äldre.

Södertälje kommun prövar VR-tekniken på

sina äldreboenden, framför allt bland personer

med tidig demenssjukdom.

– Jag kände viss skepsis i början men den

har försvunnit efterhand, säger Katarina Talts,

Silviasyster och metodutvecklare i Södertäl-

je kommun, i en intervju på Stiftelsen De-

menscentrums webbplats.

– Det beror nog på hur tekniken används.

Att brukaren inte lämnas ensam utan under

hela upplevelsen har en dialog med en person

som hon är trygg med och som kan känna av

situationen.

LENA FIEBER

”Jag kände viss

skepsis i början men

den har försvunnit

efterhand.”

Gratistjänsterna blir fler och bättre

Det finns en risk att kommunerna upphandlar välfärds­

teknologi som blir omodern eller gratis. Den varningen

riktar forskaren Mårten Blix vid Institutet för näringslivs-

forskning med hänvisning till att de digitala gratistjänsterna

blir fler och bättre. Exempel på sådana tjänster som redan

i dag går att använda kostnadsfritt är gps i smarta telefoner

som underlättar mobiliteten, röststyrning som bland annat

läser upp böcker, platsbaserade påminnelser och smarta

klockor som bevakar rörelser och förutsäger fallrisk.

Tau-avbildare Oskar Hansson.