Previous Page  8 / 92 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 8 / 92 Next Page
Page Background

Äldre i Centrum 4/2018

8

EN DE L AV B E TAN I A S T I F T E L S EN

Alla människor har rätt till

god vård i livets slutskede

– gör en satsning på palliativ vård

Nu finns vårens

utbildningsdagar på www.palliationsakademin.se

NYTT & NOTERAT

Smärta i munnen

misstros

Nya fynd har gjorts om kronisk

smärta i munnen, BMS, som

främst drabbar medelålders och

äldre kvinnor vilka ofta känner

sig misstrodda inom vården.

Enligt forskning vid Sahlgrenska

akademin har nästan hälften

av dem svårt att känna smaker,

de tar fler mediciner, har mer

tandgnissling och rapporterar

fler allergier än kontrollgruppen.

Sjukdomen uppvisar även ett

starkt samband med självrap-

porterad muntorrhet och hud-

sjukdomar. Fynden ska användas

för att förbättra diagnostisering

och behandling.

EN DE L AV B E TAN I A S T I F T E L S EN

Alla människor har rätt till

god vård i livets slutskede

– gör en satsning på palliativ vård

Nu finns vårens

utbildningsdagar på

www.palliationsakademin.se

”Du som är äldre bör akta

dig för läkare. Det är mer

sannolikt att du behöver

socialt stöd.”

Peter C. Gøtzsche, läkare, professor vid

Köpenhamns universitet ochmed-

grundare till forskarnätverket Cochrane

collaboration, i sin bok Konsten att

överleva i en övermedicinerad värld.

Intervjuer med arton pensionärer visar att den som saknar

kunskap om digital teknik riskerar utanförskap och sämre

livskvalitet. En 73-årig kvinna säger att ”vi får skylla oss

själva…vi tänker att vi skall klara oss utan det där … alla ny-

heter men det är ju dumt … man blir ändå satt åt sidan och

jag tror att i Sverige så är vi inte glada åt gamla människor.”

– Vi kan inte ignorera det faktum att vissa grupper av

samhällsmedborgare hindras från att leva ett människo-

värdigt liv, säger forskaren Linda Reneland-Forsman vid

Linnéuniversitetet.

Hög ålder orsak till digitalt utanförskap

Ännu en studie har kommit som visar hur äldre perso-

ner utan digitala kunskaper är de stora förlorarna

i internetsamhället.

Sandra Torres vänder sig emot det rådande synsättet att

äldre förväntas hålla sig friska och klara sig själva.

– Det så kallade goda åldrandet kanske inte är för alla.

Forskare, politiker och praktiker måste inse att det finns

många olika sätt att åldras på. Kulturell bakgrund, utbild-

ningsnivå, om du är frisk eller sjuk – allt detta är exempel

på faktorer som ger den här mångfalden i åldrandet. Men

äldreforskningen tenderar att inte erkänna det i sina mo-

deller. I stället tänker man sig bara en viss typ av gammal

person och glömmer bort alla andra.

”Det goda åldrandet inte för alla”

Begreppet det goda åldrandet är ett påhitt för privi­

legierade i den högindustrialiserade västvärlden. Det

säger socialgerontologiprofessorn Sandra Torres.