Previous Page  9 / 92 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 9 / 92 Next Page
Page Background

Almanacka med 365 aktiviteter,

katten Pysen m.m.

www.demensbutiken.se

Kvalitet och kunskap inom demensområdet

Näthinnan i ögat är förbunden med hjärnan och forskarna

tror därför att försämringarna i näthinnans blodkärl kan

spegla försämringarna i hjärnan. Enligt en studie som har

presenterats vid amerikanska ögonläkarföreningen hade

personer med alzheimer färre små blodkärl och ett tunnare

lager i näthinnan jämfört med friska.

– Forskningen är intressant. Mycket arbete återstår, men

inom en femårsperiod tror jag att vi kan ha den här diag-

nosmetoden i Sverige, säger professor Stefan Seregard vid

Karolinska institutet och S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm.















































































Ögonkoll kan upptäcka alzheimer

En vanlig ögonundersökning kan bli en nymetod för

att snabbare och billigare än i dag upptäcka Alzhei-

mers sjukdom.

9

Bara hälften av landets kommuner har rutiner för att

förebygga och behandla undernäring. Målet med Social-

styrelsens nya kunskapsstöd är att personer med risk för

undernäring identifieras och att redan drabbade garante-

ras näringstillförsel.

Tidiga tecken hemma kan vara för gammal mat i

kylskåpet, att ringarna har börjat sitta löst på fingrarna

eller krånglande mage. Samtidigt varnas för att frågor om

matvanor kan uppfattas som integritetskränkande.

Nytt kunskapsstöd omundernäring

Socialstyrelsen tycker att arbetet mot undernäring

inte är tillräckligt prioriterat och ger nästa år ut ett

nytt evidensbaserat kunskapsstöd.