Previous Page  92 / 92
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 92 / 92
Page Background

POSTTIDNING B

Avsändare: Äldre i Centrum

Sveavägen 155, 113 46 Stockholm

2086.155.jan.2018ÄiC.nr4/18

Förebyggerochbehandlar

D-vitaminbrist

UTAN BEHANDLING

MED BEHANDLING

Var därför uppmärksam på om din patient tillhör någon av riskgrupperna:

Personer med låg solexponering, t ex som ofta bär heltäckande klädsel eller

som sällan vistas utomhus

Personer med mörk hudpigmentering

Äldre personer

Patienter med malabsorption t ex pga celiaki eller gastric bypass-kirurgi

Patienter med lever- eller njursvikt.

D-vitaminbrist syns oftast inte och är

sannolikt underdiagnostiserat.

©2018 Meda AB (A Mylan Company) | Meda AB, Box 906, 170 09 Solna | Tel. 08 630 19 00 |

info@medasverige.se

Divisun

®

(kolekalciferol). Rx. F. Beredningsform: Tablett. ATC kod: A11CC05. Indikation

(800 IE): Profylax och behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Indikation

(2000 IE): Behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Rekommenderad

dosering: 1 tablett dagligen. Innehåll: 1 tablett innehåller: kolekalciferol 800 IE respek-

tive 2000 IE. Förpackningsstorlekar (800 IE): 90 tabletter i blister, 250 tabletter i plast-

burk. Förpackningsstorlekar (2000 IE): 90 tabletter i blister. Datum för översyn av

produktresumé: 2017-02-27 samt 2016-06-09. För ytterligare information och pris

se

www.fass.se

Divisun är Sveriges mest förskrivna läkemedel med D-vitamin

och förebygger och behandlar D-vitaminbrist.